Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur

Hoe zou onze maatschappij eruit zien zonder kunst en cultuur? Fantasieloos, kleurloos, emotieloos. Veel mensen participeren in kunst en cultuur. Kunst en cultuur vormen de bron van creativiteit en zijn broodnodig in alle sectoren van de maatschappij. Zo is creativiteit ook van belang voor techniek, economie, milieubeheer, gezondheidszorg en media. Zonder creativiteit geen kans op verandering. Mede hierom staat D66 voor een gezond cultureel klimaat in de gemeente Rijssen-Holten. Initiatieven voor verbetering van het culturele Kunst en cultuur vormen de bron van creativiteit en zijn broodnodig in alle sectoren van de maatschappij. Daarom pleit D66 voor een stimulerende en faciliterende overheid te aanzien van ontwikkelingen op het brede terrein van kunst en cultuur.

Ook de gemeentelijke overheid heeft volgens D66 een voorwaardenscheppende taak. Organisaties en projecten die met goed onderbouwde en innoverende plannen komen kunnen aanspraak maken op subsidie. De aanvragers moeten zich wel realiseren dat – voor zover mogelijk - een belangrijk deel van de financiering zal moeten komen uit eigen inkomsten en bijdragen van andere partijen, zoals fondsen, particulieren en bedrijven. D66 is voorstander van een z.g. public private partnership.

De gemeentelijke overheid heeft volgens D66 een voorwaarden scheppende taak.