Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Nieuwjaarsrede waarnemend afdelingsvoorzitter Twente West

Marjan

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 14 januari j.l. in Almelo heeft de waarnemend afdelingsvoorzitter van D66 Twente West, Marjan Haasjes, de volgende rede uitgesproken:

Allereerst wil ik iedereen namens het bestuur van D66 Twente West een zeer voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toewensen, het is prettig hier bij elkaar te zijn en het glas te kunnen heffen. Bij een nieuwjaarsreceptie wordt er altijd even teruggeblikt naar wat achter ons ligt, stilgestaan bij het heden en natuurlijk vooruitgekeken naar het jaar dat voor ons ligt.

2014 was een jaar van goed resultaat en van groei voor D66. Nog niet eerder deden we in zoveel gemeenten in Twente mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, en in Twente-West waren we zeer tevreden met de behaalde resultaten. In Hellendoorn het aantal raadsleden verdubbeld en een Wethouder, in Twenterand en in Rijssen-Holten in de Raad vertegenwoordigd en in Almelo eveneens deelname aan het College en een mooie Wethouderspost. In het bestuur zijn in 2014 enkele wisselingen van de wacht geweest, maar gelukkig zijn we weer voltallig en kunnen we met frisse moed van start gaan in het nieuwe jaar.

We zitten als partij zowel landelijk, als regionaal, als lokaal, in de lift. We zijn groeiende.

Als bestuur willen we daarom nu alvast bouwen aan een lijst van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. We willen graag onze leden actief betrekken bij de partij maar ook nieuwe jonge sympathisanten aan ons binden. En daarom is het belangrijk te blijven benoemen waar D66 voor staat.

Want onze partij is de partij van het onderwijs, de partij van de redelijkheid, van het zoeken en vinden van oplossingen, maar bovenal de partij van de vrijheid voor het individu. Zelfbeschikking is dankzij D66 inmiddels de norm: abortus, euthanasie en het homohuwelijk zijn wettelijk geregeld. De weigerambtenaar behoort definitief tot het verleden.
En juist nu, waarin we nog steeds een beetje staan te trillen op onze benen vanwege de aanslagen vorige week in Parijs, lijkt dat geluid van vrijheid voor het individu belangrijker dan ooit. Het is nog steeds haast niet te beseffen welk signaal er door de daders aan ons allen is afgegeven.

Het is daarom belangrijk om over de huidige samenleving met elkaar in gesprek te gaan, maar vooral met jonge mensen over de toekomstige samenleving. Hoe moet de samenleving van 2030 eruit zien, voor de generatie na ons? Hoe borgen we onze zo gekoesterde vrijheden? Allemaal relevante en complexe vraagstukken, waar veel over gesproken moet worden, en niet in het minst door de politiek. Het bestuur van D66 Twente-West heeft hier vandaag het antwoord niet op, en ik als waarnemend voorzitter ook niet, maar ik vind het wel belangrijk even bij de gebeurtenissen in Parijs en de impact daarvan stil te staan. Wat we in ieder geval van plan zijn het komende jaar, maar ook daarna is bijeenkomsten organiseren op allerlei manieren, en over allerlei thema’s met elkaar spreken. Dat gaat van het organiseren van een pup-quiz tot het bezoeken van een zorginstelling, tot het kennismaken met de 2e kamer fractie in Den Haag. Wij hopen hiermee meer sympathisanten aan ons te binden. We zullen hier de nodige ruchtbaarheid aan geven via Social Media en andere kanalen.
Maar eerst hebben we over 9 weken Provinciale Statenverkiezingen. De campagne hiertoe is 10 januari jl. in Bathmen op onze regionale nieuwjaarsreceptie enthousiast van start gegaan door middel van een vlammend betoog van onze lijsttrekker Margreet Overmeen. Wij wensen haar en de overige kandidaten op de lijst heel veel succes en zullen haar campagne van harte steunen in woord en daad.

Tenslotte wens ik u allen nogmaals alle goeds voor het nieuwe jaar en proosten wij op een mooi jaar en een fantastische verkiezingsuitslag voor D66 op 18 maart a.s.

 

Gepubliceerd op 22-02-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018