Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 februari 2015

Zwemles op zondag

Helemaal eens ben ik het met jullie actie om zwemles op zondag in Rijssen mogelijk te maken. Iedereen kan voor zichzelf de keuze maken om hier al dan niet gebruik van te maken. Met welke argumenten dan ook. De argumenten die nu worden aangedragen om zwemlessen op zondag te verbieden vind ik oneigenlijke argumenten, die…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 juli 2014

D66 strijdt voor een veiliger Smidsbelt

In de laatste raadsvergadering voordat het reces in de gemeente begint zet D66 Rijssen-Holten alles op alles om het centrum van Holten veiliger te krijgen. Er moet een einde komen aan de onveiligheid in het dorp, het centrum moet verkeersluw worden gemaakt. Nu het hoogseizoen begint wil D66 ook een einde maken aan de wetteloosheid…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 juni 2014

Smidsbelt verkeersluw maken?

“De schade aan het straatwerk op het Smidsbelt was voorspelbaar. Noodmaatregelen worden niet nodig geacht en communicatie blijft wat het was”. Dat is in het kort het antwoord van de gemeente Rijssen-Holten op vragen van D66 over de onveilige situatie op Smitsbelt. Een blijvend punt van aandacht voor de partij. De bestrating…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 juni 2014

Veel ophef over Belevingspad in Holten

Enkele jaren geleden is de visie Heerlijk Holten opgesteld. Vanuit die visie zijn verschillende projecten opgestart en één daarvan is het project ‘Belevingspad’, de verbinding tussen Holten centrum en de Holterberg. In Holten gaat op dit moment een golf van verontwaardiging over deze plannen. D66 Rijssen-Holten is van mening dat de gemeente deze signalen serieus…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 juni 2014

‘Red de Beukenlaan’: wat vind jij?

In het kader van de stelling die wij onlangs hebben gepubliceerd: "de gemeente dat ben ik", horen wij graag wat de inwoners van Holten vinden van het plannen van de gemeente voor het zogenaamde "Belevingspad".   Laurens Jan Stam heeft een actie opgezet om de Beukenlaan, dat onderdeel moet gaan uitmaken van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 juni 2014

Stelling “de gemeente: dat ben ik!”

Burgemeester, wethouders, gemeenteraad en ambtenaren werken dagelijks aan allerlei zaken binnen gemeente Rijssen-Holten die ons allemaal aangaan. Er worden besluiten genomen die direct invloed kunnen hebben op je eigen leefomgeving. Over de nieuwbouw van een school, de aanleg van een rondweg, subsidies, wel of geen koopzondag, de gemeentelijke belastingen, en nog meer. D66 Rijssen-Holten vindt…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 mei 2014

Waarom vrije keuze voor openingstijden winkels?

D66 is voor keuzevrijheid, ook op zondag. Dat betekent  in goed overleg met elkaar tot prettige en praktische afspraken komen over de uitvoering van de winkeltijdenwet. Het gaat hier bij de partij vooral om de discussie met elkaar. Met respect voor elkaars standpunten. Met het huidige coalitieakkoord is er geen ruimte voor enige discussie, want…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 april 2014

Peiling zondagsopening

Keuzevrijheid, ook op zondag! De verkiezingen zijn geweest, de wethouders bekend en het coalitieakkoord is gepresenteerd. Coalitiepartij Gemeentebelang had- net zoals D66- in haar programma de zondagsopening voor winkels in Holten in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Helaas is het Gemeentebelang niet gelukt dit punt niet binnen te halen. D66 wil Gemeentebelang steunen dit…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 april 2014 dinsdag 8 april 2014

D66 Rijssen-Holten teleurgesteld in keuze voor vier wethouders

De coalitieonderhandelingen in gemeente Rijssen-Holten zijn afgerond. Er is een coalitieakkoord bereikt door SGP, CU, CDA en Gemeentebelang. Waar D66 Rijssen-Holten al voor vreesde, is dat er gekozen is voor vier wethouders. "Hiermee heeft Gemeentebelang direct al een verkiezingsbelofte verbroken", stelt nieuwbakken raadslid Herman Klein Velderman. In haar verkiezingsprogramma heeft D66 gepleit voor het…

Bekijk nieuwsbericht