Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 augustus 2020

Geen belangenorganisaties voor mindervaliden geraadpleegd voor centrum plan Rijssen.

Hieronder kun u onze vragen zoals ingestuurd lezen, voor de beantwoording zie de bijlage.

Wij horen klachten over de inrichting van de Grotestraat in het centrum van Rijssen. In het
bijzonder blinden en slechtzienden hebben moeite om over het middengedeelte van de staat
te lopen omdat de kasseien die daar liggen voor hen erg lastig te zijn om over te lopen.
Op basis daarvan hebben we een aantal vragen voor u cq. de portefeuillehouder:

1. In hoeverre is er bij de inrichting van het centrum rekening gehouden met een inclusieve samenleving?

2. Wie en/of welke organisaties zijn er geconsulteerd? Zo ja wat is daarvan het resultaat?

3. Welke aanbevelingen zijn gedaan en wat is daarmee gedaan?

Verder lazen we in de krant dat belangenbehartiger voor gehandicapten “Sien” in Rijssen dit
probleem ook heeft ervaren en daarover met de wethouder in gesprek is gegaan.
De wethouder geeft in de krant aan; “ We zijn in gesprek met de winkeliers in de Grotestraat
om de reclameborden zo te plaatsen dat ze geen obstakels vormen voor de voetgangers”.
Wij zijn benieuwd hoe er dat uit gaat zien, nu heeft bijna iedere winkel of horeca
reclameborden, rekken kleding, terrasstoelen al naar gelang welk bedrijf er gevestigd is
buiten staan. Dit verplaatsen naar het midden van de weg lijkt ons niet handig omdat
noodhulpdiensten ook midden in het centrum snel ter plaatse moeten kunnen zijn.
Alles weghalen levert een leeg straatbeeld op.

4. Hoe ziet u cq. de portefeuillehouder het nieuwe straatbeeld voor zich?

5. Hoe wilt u cq. de portefeuillehouder dit gaan afdwingen? Middels regelgeving?

 

2020-06-25 D66, schriftelijke vragen herinrichting centrum Rijssen 2020-06-25 D66, beantwoording schriftelijke vragen herinrichting centrum Rijssen