Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2015

Bijdrage tijdens de begrotingsvergadering

omdenkenVoorzitter hartelijk dank,

D66 dankt alle medewerkers van de gemeente die hebben meegewerkt aan het opstellen van de begroting.

Uit de septembercirculaire blijkt dat we structureel meer geld krijgen dan we tijdens de behandeling van de kadernota voor mogelijk hielden. D66 was geen voorstander van de verhoging van de OZB omdat de inflatie al zit in de stijging of daling van de zaak waar belasting over wordt geheven. D66 steunt de motie van de PvdA die de motie laat stijgen met de inflatiecorrectie.

D66 heeft van het college de toezegging dat het over de invulling van de zwembaden in onze gemeente met de raad vooraf in overleg gaat. Er zijn naast financiƫle consequenties, ook andere aspecten zijn die onze aandacht verdienen. Pas als er door de raad keuzes zijn gemaakt kunnen plannen worden ontwikkeld. En pas als die plannen bekend zijn weten we wat dat gaat kosten en hoeveel geld we moeten reserveren. D66 steunt dus niet de motie waarin meer geld voor het zwembad wordt gereserveerd. Wij vinden een gelijkblijvend OZB tarief van groter belang dan het zwemmen in geld.

D66 blijft letten op de sociaal liberale aspecten van maatregelen die de gemeente instelt. Met aandacht voor de eigen kracht van mensen en organisaties. Burgerparticipatie staat voor ons hoog in het vaandel. Ook een grotere blik om ons heen, werk samen met gemeenten buiten Twente, daar liggen kansen.

D66 is trots op onze mooie gemeente en blijft aandacht vragen voor de inrichting van de openbare ruimte.

En dan nog tot slot:

Laatst sprak ik met een wethouder over de burgermeester. Hij gaf aan dat de burgermeester in het college vaak een heel ander gezichtspunt laat zien, de burgermeester past omdenken toe. Met omdenken maak je van een probleem een mogelijkheid. Daar valt in onze gemeente nog veel mee te winnen. Ik ben er van overtuigd dat als er in de gemeente meer wordt omgedacht er plannen die 630.000 euro kosten nooit waren voorgesteld, waardevolle en monumentale bomen in deze gemeente niet rĆ¼cksichtslos worden gekapt en er veel minder juridische procedures met bedrijven en particulieren worden gevoerd. Een cursus omdenken voor alle ambtenaren zou een eerste goede stap zijn.

In dat kader overhandig ik u het boekje omdenken.