Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 februari 2015

18 maart waterschapsverkiezingen WNWRIJ

Over 1,5 maand zijn er verkiezingen. Verkiezingen voor de Provinciale Staten én verkiezingen voor de Waterschappen. Voor die laatste verkiezingen wil ik graag je aandacht vragen.

Bij de Waterschapsverkiezingen doet D66 niet mee met een “eigen”-lijst maar is zij verbonden aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk is een brede netwerkorganisatie van natuurorganisaties, sportvisserij en recreatie, waaraan D66 en Groen Links zich verbonden hebben (een groen-blauwe coalitie).

Bij de nieuwjaarsreceptie van D66 Gelderland in Nijmegen is door Michiel Scheffer in zijn toespraak ook aandacht besteed aan de Waterschapsverkiezingen. Tijdens de receptie bleek dat niet alle vertegenwoordigers van D66 in lokale besturen op de hoogte zijn van de band tussen Water Natuurlijk en D66.

Landelijk is Water Natuurlijk bij de verkiezingen in 2008 als grootste partij uit de bus gekomen. Zij behaalde 91 van de 502 zetels (gem. 18,13%). Water Natuurlijk werkt in het gebied van het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) samen met lokale verenigingen aan veilig, gezond en schoon water met aandacht voor natuur, landschap en recreatie. Momenteel heeft Water Natuurlijk WRIJ 4 zetels en levert een Heemraad (zeg wethouder). Het zou mooi zijn als we 6 zetels gaan halen en de grootste partij worden. Onze belangrijkste aandachtspunten zijn: waterveiligheid, stedelijk water, duurzaamheid, herstel van waternatuur, recreatief toegankelijk maken, schoon water, behoud van cultureel erfgoed & klimaatadaptatie.

Binnen D66 is er, zoals je weet, regelmatig discussie over de rol en plaats van de huidige Waterschappen binnen het landsbestuur. Ongeacht de uitkomst van deze discussie is het van belang dat, zolang de Waterschappen functioneren, daar goede D66 bestuurders zitten. Die mogelijkheid hebben we nu in Rijn en IJssel. Op plek 5 van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk staat Ellenus Venema gemeenteraadslid uit Doetinchem.

Meer info: http://www.waternatuurlijk.nl/rijn-en-ijssel/

Twitter: @natuurlijkwrij

Facebook: https://www.facebook.com/waternatuurlijkrijnenijssel